מדריך להוסיף תרגום לסרט
KVCD לפורמט Avi עם תרגום המרת סרט בפורמט
SRTלפורמט SUB המרת תרגום בפורמט